Rybnik w liczbach

HBPNY9BJPY

Rybnik w liczbach:

  1. Na projekt Parku z wybiegiem dla psów „Rybnicki psi zakątek” zgłoszonego jako projekt ogólnomiejski finansowany z Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. głosowało 606 mieszkańców (dla porównania – największą liczbę głosów, tj. 2721, zdobył projekt Pluskadełka – wodnego placu zabaw). Projekt niestety nie został zrealizowany.
  2. W kilkudziesięciu miejscach Rybnika usytuowane są pojemniki na psie odchody wraz z woreczkami.
  3. Finanse przewidziane w budżecie miasta na 2016 r. (źródło z 04.08.2016): http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=247&Id=12822
  • 398 151,00 zł na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie Miasta Rybnika, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu miasta Rybnika przebywających w schronisku i poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w ramach umowy zawartej ze schroniskiem (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ul. Majątkowa 42, Rybnik),
  • 21 600,00 zł na sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących, usypianie ślepych miotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych w ramach umowy zawartej z gabinetem weterynaryjnym (lek. wet. Michał Godziek, ul. Małachowskiego 18, Rybnik – Boguszowice),
  • 4 000,00 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym (prowadzone przez p. Stefana Szulika przy ulicy Niedobczyckiej 110 w Rybniku),
  • 3 000,00 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących,
  • 1 989,00 zł rezerwa na dodatkowe wydatki.
FacebookTwitterGoogle+Podziel się