Przyczyny bezdomności zwierząt

Jakie są przyczyny bezdomności zwierząt?

1. Niekontrolowane rozmnażanie zwierząt – brak sterylizacji (wysokie koszty czy brak świadomości o korzyściach i konieczności takiego zabiegu?).

2. Porzucanie zwierząt w okresie wakacji.

3. Porzucanie zwierząt – prezentów świątecznych.

4. Porzucanie zwierząt z powodu ciąży, pojawienia się dziecka w rodzinie, alergii.

5. Porzucanie zwierząt z problemami behawioralnymi (agresja, znakowanie terenu, niszczenie przedmiotów itd.).

6.Porzucanie zwierząt w związku z wyjazdem za granicę, wynajęcie mieszkania, gdzie zakazane jest trzymanie zwierząt.

7. Brak zapewnienia opieki nad zwierzętami osób, które:

─ zmarły (zwierzę, ujmowane w przepisach prawa jako rzecz, wchodzi w skład masy spadkowej… dziedziczysz dom, to psa z budą również),

─ zamieszkały w domach opieki,

─ przebywają przez dłuższy okres w szpitalu, są poddawane rehabilitacji,

─ utraciły zdolność opieki w następstwie choroby, niepełnosprawności.

8. Ucieczka, zagubienie się zwierząt.

9. Porzucanie zwierząt chorych, starych, zniedołężniałych.

Zgodnie z ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (art. 6 ust. 2 ppkt 11) – porzucanie zwierzęcia, w szczególności psa lub kota, jest klasyfikowane jako znęcanie się. Kara: grzywna, ograniczenie wolności, albo pozbawienie wolności do lat 2.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się