Dobrostan

Słowo klucz… od angielskiego welfare, well-being – stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w środowisku, zdefiniowany też jako:

─   wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia …

─   wolność od urazów psychicznych i bólu …

─   wolność od ran i chorób …

─   wolność od stresu i strachu …

─   wolność do wyrażania naturalnego zachowania się …

Niezbędne minimum naszego życia. Nic nowego, odkrywczego. Przecież nie trzeba wiele wysiłku, aby to osiągnąć.

A jeżeli to jest tekst o zwierzętach? Czy nadal jest to dla nas niezbędne minimum, które jest do zrealizowania ot tak? Przecież dla siebie, ludzi wymagamy dużo, więcej, wszystko w bogatej wersji i „na wczoraj” … a czy jesteśmy zdolni zapewnić to minimum dla zwierząt? Czy to naprawdę tak dużo?

… poprzez zapewnienie dostępu do czystej, świeżej wody i pokarmu, który zapewni zdrowie i siły,

… poprzez zapewnienie odpowiedniego traktowania, schronienia i miejsca odpoczynku,

… poprzez zapobieganie, szybką diagnozę i leczenie,

… poprzez zapewnienie opieki i traktowanie, które nie powoduje psychicznego cierpienia zwierząt,

… poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, warunków i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku.

Brzmi pięknie. Czy nie dając tej odrobiny dobra dla zwierząt sami nie zaczynamy żyć w harmonii z naturą, z otaczającym nas środowiskiem i tak de facto dajemy te „wolności” sobie?

Powyższe określenia noszą nazwę „pięciu wolności” i zawarte są w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został opracowany przez angielskich specjalistów z Rady Dobrostanu Zwierząt (Farm Animals Welfare Council).

Nikt nie mówi tu o traktowaniu zwierząt na równi z ludźmi – w tym zakresie każdy ma swoją indywidualną opinię.

Ja, Ty, nasz sąsiad, każda dzielnica, włodarze miast i miasteczek tworzymy wspólnotę, odpowiedzialną za wiele obszarów działalności. Ja nie ma dzieci, Ty nie masz psa, on nie jeździ na wózku inwalidzkim, ale jako wspólnota odpowiadamy za „dobrostan” nas wszystkich i potrzeby wszystkich czujących istot

FacebookTwitterGoogle+Podziel się