Cel 1 – zbudować kocią społeczność w Rybniku

_MAK9727

 

 

 

 

Cel 1 – zbudować kocią społeczność w Rybniku:

1. Poznać potrzeby:

a) Zaprosić karmicieli i przyjaciół kotów na spotkanie np. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Rybniku

b) Zebrać od karmicieli informacje o kotach znajdujących się pod ich opieką:

  • ilość,
  • płeć,
  • wykonane/potrzebne do zrobienia sterylizacje/kastracje,
  • potrzeby jedzeniowe (ilość, rodzaj karmy np. specjalistyczna),
  • potrzeby opieki weterynaryjnej (odrobaczanie, leczenie – stałe/doraźne),
  • potrzeby „mieszkaniowe” – kocie domki.

2. Ustalić sposób komunikowania się społeczności

a) Internet – strona humanico.pl i Facebook

Karmiciele korzystający z internetu mogą sami zamieszczać informacje o swoich potrzebach, np.: znaleziono kota – potrzebny dom, potrzebny transport do weterynarza z punktu „a” do punktu „b”, potrzebna karma specjalistyczna – kto ma na zbyciu, itd.

     b) Koci telefon alarmowy.

Karmiciele bez dostępu do internetu otrzymują numer kociego telefonu alarmowego. Na ten numer wysyłają informację/dzwonią z informacjami jak wyżej. Aktualny opiekun telefonu zamieszcza przekazane informacje w internecie.

Możliwość rozsyłania informacji poprzez sms/e-mail do wszystkich karmicieli i przyjaciół kotów o zaistniałej potrzebie (kocia baza danych – imię/pseudonim, numer telefonu, e-mail). Zakres działalności kociego telefonu – do ustalenia.

     c) Tablice informacyjne.

Wielu karmicieli nie korzysta z internetu. Odwiedza natomiast lecznice weterynaryjne, sklepy zoologiczne, salony piękności dla zwierząt, sklepy spożywcze, urząd miasta. Za zgodą właścicieli – możliwość zawieszenia tablicy informacyjnej (aktualizacja – raz na tydzień/dwa). Głównie informacje o kotach do adopcji, organizowanych spotkaniach, zbiórkach, itd.

3. Działać

     a) Współpraca z władzami miasta

Po zebraniu informacji o kocich potrzebach – przekazanie ich do Urzędu Miasta. Ustalenie możliwej ze strony Miasta aktualnej pomocy, jak również planu na kolejne lata. Wskazywanie możliwych rozwiązań, w tym prawnych, dotyczących planu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz koniecznych do podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt (ustawowy wymóg opracowania planu).

     b) Współpraca z zarządcami nieruchomości

Przekazanie informacji do Spółdzielni Mieszkaniowych, Zakładu Gospodarki Komunalnej, zarządców ogródków działkowych i innych o zamieszkujących na ich terenie kocich rodzinach – podjęcie współpracy w zakresie udostępniania piwnic, możliwości ustawienia kocich domków, itd.

      c) Współpraca karmicieli i przyjaciół kotów

Utworzenie grupy znających się karmicieli i przyjaciół kotów jest pierwszym krokiem do wspólnej pomocy kotom. Nie trzeba być karmicielem by pomagać – czasem wystarczy zaoferować transport do weterynarza, kupić kilka puszek karmy, pomóc aktualizować tablice informacyjne, zrobić zdjęcia kotów do adopcji, zrobić ogłoszenia o adopcji. Możliwości grupy są zawsze większe niż pojedynczego karmiciela.

      d) „Adoptuj karmiciela”

Adopcja karmiciela na wzór wirtualnych adopcji zwierząt. Indywidualnie (osoby lub firmy – przedsiębiorcy) lub grupa osób (znajomych, znajomych z pracy, osoby z Facebooka), która „adoptuje” konkretnego karmiciela – zobowiąże się objąć opieką jego koty od pomocy w dostarczeniu karmy  po  opłaty za odrobaczanie czy też leczenie i sterylizacje. Zasady i zakres pomocy do ustalenia (zindywidualizowane do potrzeb). Karmiciel zobowiązany będzie o informowaniu o sytuacji jego kocich podopiecznych. Tym sposobem konkretne osoby opiekują się konkretnymi kotami – widzą realne efekty swojej pomocy. Humanico – jako koordynator (w tym możliwość udostępniania na stronie listy Adoptujących).

     e) Domy tymczasowe

Bolączka każdego karmiciela i każdej organizacji. Znalezione kocięta i dorosłe koty, najczęściej chore wymagające domowej opieki (podawania leków, wizyt u weterynarza, specjalistycznej karmy), a nie podwórka. Przy czym „domowa” nie zawsze znaczy na kanapie – chodzi o kwestię zamkniętego pomieszczenia/terenu (woliera) pod nadzorem ludzi.

To niestety kwestia przyszłości… Jako grupa ludzi – nie organizacja, nie możemy zapewnić pokrycia kosztów ponoszonych przez dom tymczasowy. Jeżeli znajdą się wirtualni opiekunowie, grupa karmicieli wspomoże – kto wie… Nie mniej jednak – domy są i będą potrzebne zawsze.

Wszelka prowadzona korespondencja w powyższym zakresie (wnioski i odpowiedzi), jak również efekty rozmów, będą udostępniane na stronie.

Ta strona to pierwsze koty za płoty …

… a my polecamy do adopcji zwłaszcza te czarne, które przynoszą dużo szczęścia (jak ta obecna tu mała dzikuska).

_MAK9639

FacebookTwitterGoogle+Podziel się