Koty mogą liczyć na pomoc

StockSnap_FVP6GK8QJI

 

 

 

 

Za nami spotkanie z Zastępcą Prezesa Zarządu Rybnickiej Spółdzielni MieszkaniowejPanem Markiem Newe. Miło było usłyszeć, że Spółdzielnia nie jest przeciwna kotom wolno żyjącym mieszkającym na terenach należących do Spółdzielni. Szczury albo koty, które bronią nas przed tymi gryzoniami i chorobami, które przenoszą – wybór jest oczywisty.

Wszyscy poszukujemy nieuniknionych kompromisów. Szanujemy zdanie mieszkańców, którzy nie chcą mieć w piwnicach kotów za lokatorów, a jednocześnie chcemy bronić praw tych użytecznych zwierząt. Zarząd RSM również przyłączył się do szukania dobrych i mądrych rozwiązań. Tam gdzie będzie to możliwe, a mieszkańcy nie będą protestować, udostępnione zostaną piwniczne okienka (lub inne wejścia) z zamontowanymi drzwiczkami minimalizującymi przepływ zimnego powietrza. W pozostałych przypadkach, w porozumieniu z karmicielami ustalone zostaną bezpieczne miejsca dla postawienia kocich domków.

Bardzo dziękujemy Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za zrozumienie, wykazaną dobrą wolę i chęć współpracy.

Znane jest nam skądinąd stanowisko Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Śląski Delegatura Rejonowa w Rybniku … dotyczące co prawda skargi jednej z karmicielek kotów na rybnickich działkach, jednakże ewidentnie stające po stronie prawnej (i faktycznej) ochrony wolno żyjących kotów. Gratulujemy PZD w Rybniku mądrego podejścia do tematu!

19.01.2017 r. złożyliśmy również wniosek do Prezydenta Miasta Rybnika, zawierający propozycje (wzorce) budowy kocich budek na terenie naszego miasta. To efekt wcześniejszych rozmów oraz spotkań z karmicielami kotów wolno żyjących.

Wszystko wskazuje na to, że koty w Rybniku mają swoich sprzymierzeńców. Trzeba tylko wskazać kierunki pomocy, do której mamy nadzieję, przyłączą się również sami rybniczanie.

W niedługim czasie, będziemy chcieli zorganizować kolejne spotkanie karmicieli kotów wolno żyjących, tak aby dokładnie ustalić gdzie i ile budek jest potrzebnych (dla jednego kota lub więcej) oraz sposób współpracy np. z administratorami osiedli. Cały czas mogą zgłaszać się do nas karmiciele poprzez email (humanicopl@gmail.com lub kotewkarybnik@wp.pl), Facebooka lub wypełniając ankietę (w sklepach zoologicznych Jamniczek i Biała Łapa).

FacebookTwitterGoogle+Podziel się